Vaghef@ausmt.ac.ir ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱ داخلی ۱۲۸

ثبت نام واقفان

ثبت نام واقفان


وقف چیست

همانطور که بسیاری از مردم می دانند، وقف یکی از سنت های اسلامی و جزو برترین ثواب ها و فضیلت هایی می باشد که در فقه اسلامی تعریف شده است. همچنین می توان آن را یکی از زیر ساخت های اقتصادی جهان اسلام دانست که واقف از راه نیکوکاری و کمک به هم نوعان اموالی را که خود صاحب آن است در اختیار امور خیریه و عام‌المنفعه قرار می دهد.

به بیان روشن‌تر، وقف، مقدار مالی است که فرد یا افرادی با اختیار خود از مالکیت خود خارج می‌کنند تا مورد استفاده عموم قرار بگیرد و منافع آن در راه تامین نیازمندی‌های مردم مصرف شود.

واقف و شرایط آن

واقف یعنی شخصی که مالش را در راستای استفاده خیر وقف کند. واقف باید دارای اهلیت قانونی و شرعی برای بستن قرارداد بوده که این اهلیت به معنای این است که واقف بالغ، عاقل و مختار بوده و حق تصرف در مال خود را داشته باشد.

واقف: کسی که همه یا بخشی از دارایی خود را برای مصارف بهبود جامعه و امور خیریه وقف کند.

وقف مستقل علم و فناوری

در وقف مستقل علم و فناوری، واقف نیک اندیش، عینی را با نیت علم و فناوری (تقویت و توسعه قطب های علمی و زیرساخت های آزمایشگاهی، حمایت از نخبگان، نوآوران و مخترعین، تجاری سازی اختراعات و فناوری ها، ایجاد اشتغال دانش بنیان و ... متناسب با نیاز روز جامعه) وقف می نماید.