Vaghef@ausmt.ac.ir ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱ داخلی ۱۲۸

ثبت نام مشارکت در تولید محتوای علمی

ثبت نام مشارکت در تولید محتوای علمی


هدف حمایت معنوی و تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور می‌باشد و ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها می‌باشد